Ryszard Sadłoń
rsadlon
rsadlon

Od lat osiemdziesiątych aktywnie uczestniczę w życiu społecznym Śląska. Byłem współorganizatorem wielu imprez kulturalnych. W roku 1989 aktywnie włączyłem się do działalności Komitetu Obywatelskiego i organizacji pierwszych wyborów parlamentarnych i samorządowych. Byłem założycielem kół "Wielkie Hajduki" i "Pnioki" Związku Górnośląskiego, a w latach 1998 - 2014 byłem radnym Chorzowa.

Kulturalny obraz Chorzowa współtworzyłem także poprzez swoją pracę zawodową. Najpierw w Starochorzowskim Domu Kultury, a następnie w Chorzowskim Centrum Kultury.
Moje życie jest niebieskie. Z Ruchem Chorzów jestem na dobre i na złe.
Od 1 września 2011 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moją siłą są moi przyjaciele. To motto mojej działalności.